Tallinn
0/0
Eesti Lipp
up print settings sound
first previous next last
Audio Settings
Enable Audio
Play on Load
Audio Feedback

Long and Short sounds

Short Long
a/aa sada saada
e/ee keda keeda
i/ii kilu kiilu
o/oo soni sooni
u/uu kuri kuuri
Short Long
õ/õõ võra võõras
ä/ää käsi kääne
ö/öö nöbi nööbi
ü/üü müdin müüdi